PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »OKI DOKI te pelje v Disneyland Paris«

Splošni pogoji

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »OKI DOKI te pelje v Disneyland Paris« – ter posebni pogoji in navodila sodelovanje

Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe nagradne igre »OKI DOKI te pelje v Disneyland Paris«. Namen nagradne igre je promocija linije mlečnih izdelkov Oki Doki, v času vstopa v novo šolsko leto.

 1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je družba MLEKARNA CELEIA d.o.o. Arja vas 92, Arja vas, 3301 Petrovče, matična št.: 5150957000, davčna št.: 92813020 (v nadaljevanju: organizator).

 • Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 22. 08. 2022 od  00:00 ure do 15. 09. 2022 do 24:00 ure.

 • Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani oki-doki.si , na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev.

Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Druge osebe, ki se prijavijo oziroma sodelujejo v nagradni igri, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 • Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na dva načina:

 • Z nakupom izdelkov in vnosom fotografije računa na spletno stran nagradne igre: Posameznik lahko sodeluje v nagradni igri z nakupom najmanj 3 izdelkov Oki Doki na prodajnem mestu in vpisom svojih kontaktnih podatkov ter vnosom fotografije veljavnega računa, s katerim dokazuje nakup. Fotografija računa se vnese v obrazec na spletni strani nagradne igre oki-doki.si. S tem dejanjem in potrditvijo obdelave osebnih podatkov ter splošnih pogojev nagradne igre je avtomatsko prijavljen v žreb za glavno nagrado in ostale manjše nagrade.


ali

 •  Z vpisom podatkov in igranjem virtualne igre: Posameznik lahko sodeluje v nagradni igri z vpisom svojega elektronskega naslova, s katerim prejme možnost virtualne igre-podrgni srečko.

S tem dejanjem in potrditvijo obdelave osebnih podatkov ter splošnih pogojev nagradne igre je avtomatsko prijavljen v žreb za glavno nagrado in ostale manjše nagrade, ki so na podlagi naključnega algoritma izžrebane na dnevni ravni.


Na omenjeni spletni strani se bo od udeleženca zahtevalo soglasje s Pravili in splošnimi pogoji nagradne igre (ti podatki so obvezni za sodelovane v nagradni igri). Organizator nagradne igre bo e-naslove uporabnikov, ki so soglašali s splošnimi pogoji, uporabljal izključno za interne namene podjetja Mlekarna Celeia d.o.o. in jih ne bo posredoval tretjim osebam.  

Sodelujoči v nagradni igri lahko ločeno poda soglasje, da mu organizator nagradne igre občasno pošilja aktualna promocijska obvestila na elektronski naslov, ki ga navede ob prijavi k sodelovanju v nagradni igri. Na prejem elektronskih promocijskih obvestil se prijavljeni prejemnik lahko kadarkoli odjavi.

V primeru sodelovanja v spletni nagradni igri je prepovedana kakršna koli zloraba nagradne igre.

Posameznik lahko v nagradni igri z igranjem virtualne igre ‘Podrgni srečko’  s svojim e-naslovom sodeluje le enkrat. Z metodo nakupa in vnosa fotografije računa lahko uporabnik sodeluje večkrat, v kolikor pri vsakem ponovnem sodelovanju uporabi nov račun, ki dokazuje nov nakup treh ali več Oki Doki izdelkov. Kot zloraba nagradne igre s strani uporabnika se šteje večkratni vnos fotografij računa, ki je že bil uporabljen za sodelovanje ali fotografij računov, ki ne dokazujejo nakupa. V primeru zlorab ali poskusa zlorab nagradne igre ima organizator možnost takšnega udeleženca tehnično blokirati ter pravico, da ga izključi iz sodelovanja v nagradni igri in iz sodelovanja v nagradnem žrebanju. Navedeno ne izključuje morebitne civilnopravne ali kazenskopravne odgovornosti udeleženca zaradi zlorabe oziroma poskusa zlorabe.

Nagradna igra se zaključi 15. 09. 2022 ob 24:00. Sodelujoči, ki bodo na spletni strani nagradne igre sodelovali po navedeni uri, bodo izločeni iz žreba za glavno nagrado. 

Udeleženec je lahko izžreban več kot enkrat – v kolikor je njegova virtualna srečka ali račun na podlagi naključnega algoritma dobiten, lahko prejme eno od manjših nagrad, vsak sodelujoči pa je ne glede na prejem manjše nagrade, vključen v končni žreb za glavno nagrado.

 • Nagradni sklad

Organizator bo podelil nagrade:

 • 1 x glavna nagrada: Izlet v Disneyland Paris za celotno družino
 • 1 x Rolljet skiro s šolsko torbo
 • 2 x Oki Doki pogostitev za cel razred ali vrtčevsko skupino
 • 25 x Oki Doki vrečka za copate
 • 10 x vstopnica za kreativno otroško mesto Minicity v Ljubljani
 • 5 x darilni bon za WOOP doživetje v vrednosti 30 eur

Sistem nagrajevanja

 • Žrebi nagrad

V obdobju trajanja nagradne igre se s pomočjo algoritma izvedejo dnevna žrebanja manjših nagrad, ki so objavljene na spletni strani.

Po zaključeni nagradni igri organizator med vsemi sodelujočimi, ki so izpolnili pogoje sodelovanja, izžreba glavno nagrado.Žreb glavne nagrade:

Žrebanje glavne nagrade poteka v prostorih organizatorja Mlekarna Celeia d.o.o., dne 20. 09. 2022. V njem bodo sodelovali vsi,  ki so v času trajanja nagradne igre, na spletni strani oki-doki.si sodelovali preko spletne igre podrgni srečko ali z vnosom fotografije računa, ki dokazuje nakup najmanj treh Oki Doki izdelkov.

Sodelujoči v nagradni igri lahko prejme več nagrad- eno manjšo nagrado v primeru, da je njegova virtualna srečka dobitna, ali ko naključni algoritem njegovo vpisano št. Računa izbere kot dobitno.  V končnem žrebanju bodo vključeni vsi sodelujoči, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

 • Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad se v roku 3 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani (oki-doki.si) , prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, ki so jo navedli v obrazec za pošiljanje praznične razglednice in s tem sodelovanje v nagradni igri.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja, da bo v primeru, če bo izžreban kot prejemnik nagrade, njegovo ime in priimek objavljeno na spletni strani organizatorja nagradne igre.

 • Prevzem nagrad

Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani oki-doki.si in www.zelenedoline.si. Stroške poštnih storitev krije organizator.

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 7 dni od prejema obvestila o izžrebanju potrdi točnost podatkov, navedenih v obrazcu za sodelovanje v nagradni igri (ime in priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča in v primeru prejema nagrade katere vrednost preseže 42,00 EUR (v tem primeru prejemnik glavne nagrade), navede tudi davčno številko.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa drugi odstavek te točke splošnih pogojev, se smatra, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju ali izvajalcu, na kontakt, navedene v 12. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki so nečitljiva, nepopolna ali niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

 • Davki in akontacija dohodnine

Ker se prejeta nagrada šteje kot dohodek v smislu Zakona o dohodnini, mora nagrajenec organizatorju posredovati vse podatke, potrebne za obračun in plačilo akontacije dohodnine. Organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine, morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.

 1. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec izrecno dovoljuje organizatorju obdelavo osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre. Če posameznik poda posebno soglasje za to, posameznik soglaša, da organizator nagradne igre njegov naslov elektronske pošte uporablja za občasno obveščanje o izdelkih organizatorja nagradne igre, promocijah in drugih aktivnostih organizatorja nagradne igre. Posameznik lahko uporabo osebnih podatkov za takšen namen kadarkoli zavrne, skladno z veljavno zakonodajo. 

Organizator vse osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefon, e-mail naslov, davčna številka), ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje skladno z relevantno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

Osebni podatki se lahko posredujejo ponudnikom nagrad (Palma d.o.o., Minicity d.o.o,  Ham d.o.o. in TPLJ d.o.o. ), za potrebe kontaktiranja ali pošiljanja paketov z nagradami.

Udeleženec lahko kadarkoli zahteva vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oz. prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene predmetne nagradne igre, skladno z relevantno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.

 1. Kontakt

Organizator in izvajalec nagradne igre:

MLEKARNA CELEIA, d.o.o.

e-naslov: info@mlekarna-celeia.si
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

 1. Razno

Izvajalec je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev. V primeru utemeljenih reklamacij se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil udeleženca.

Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, izvajalec te posreduje ustrezni službi ponudnika poti. Vrnitev zneska udeležencu, na katerega se nanaša pozitivno rešena reklamacija glede plačila storitev, bo opravljena v skladu s postopki in pravili ponudnika sproti. Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oz. dostavo storitev.

Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad rešuje organizator. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi nagrad.

 1. Končne določbe

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje obdelavo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani https://oki-doki.si

Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani https://oki-doki.si

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Celju.

Petrovče, 17.08.2022

Organizator nagradne igre

MLEKARNA CELEIA, d.o.o.